دنیس


منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 10:19 :: 1398/09/15
نمایش معتبـر : 2000 مرتبـه
نمایش تکراری : 1266 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 3266 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 35 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 35 کلیک
میـزان بـازدهـی : 44 %
شـارژ باقیمانـده : 0 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
5.237.245.90 معتبـر 1399/08/15 19:12:23 اندروید موبایل
5.112.51.32 معتبـر 1399/08/08 15:30:15 اندروید موبایل
5.115.201.99 معتبـر 1399/08/07 18:28:34 اندروید موبایل
5.112.53.156 معتبـر 1399/08/07 08:55:52 اندروید موبایل
178.170.39.102 معتبـر 1399/08/06 19:12:21 اندروید موبایل
5.123.100.253 معتبـر 1399/06/29 20:14:31 اندروید موبایل
45.56.150.106 معتبـر 1399/06/24 15:15:35 اندروید موبایل
5.119.177.198 معتبـر 1399/05/08 20:31:45 اندروید موبایل
219.100.37.244 معتبـر 1399/05/04 03:49:25 ویندوز 8 فایرفاکس
5.125.148.236 معتبـر 1399/05/03 20:42:16 اندروید موبایل
5.125.148.236 معتبـر 1399/05/03 20:42:16 اندروید موبایل
5.124.121.83 معتبـر 1399/03/28 07:33:42 اندروید موبایل
151.232.219.35 معتبـر 1399/02/20 15:00:35 اندروید موبایل
87.107.218.102 معتبـر 1399/02/05 12:41:39 ویندوز 7 کروم
85.185.4.1 معتبـر 1399/01/19 10:38:36 اندروید موبایل
5.127.9.125 معتبـر 1399/01/18 12:21:37 ویندوز 7 کروم
107.191.40.119 معتبـر 1398/12/24 14:35:26 اندروید موبایل
5.126.109.178 معتبـر 1398/12/21 22:00:43 اندروید موبایل
91.244.120.143 معتبـر 1398/12/20 11:19:59 ویندوز 10 فایرفاکس
113.203.14.176 معتبـر 1398/11/17 00:37:54 اندروید موبایل
5.121.27.221 معتبـر 1398/11/16 18:58:50 اندروید موبایل
46.245.98.33 معتبـر 1398/11/14 20:10:27 اندروید موبایل
151.238.118.238 معتبـر 1398/11/14 15:34:34 اندروید موبایل
5.121.219.114 معتبـر 1398/11/09 02:51:57 اندروید موبایل
5.122.54.122 معتبـر 1398/11/05 23:39:54 اندروید موبایل
192.241.190.45 معتبـر 1398/10/30 17:49:13 اندروید موبایل
5.22.70.67 معتبـر 1398/10/27 14:09:36 اندروید موبایل
2.178.77.69 معتبـر 1398/10/19 16:02:05 ویندوز 8 کروم
95.162.222.195 معتبـر 1398/10/18 16:08:26 اندروید موبایل
37.254.71.216 معتبـر 1398/10/11 22:24:43 اندروید موبایل
2.184.147.179 معتبـر 1398/10/08 14:57:30 اندروید موبایل
94.24.90.10 معتبـر 1398/09/27 15:58:10 اندروید موبایل
37.148.51.3 معتبـر 1398/09/25 16:44:05 ایکس پی فایرفاکس
85.204.88.9 معتبـر 1398/09/25 15:50:16 اندروید موبایل
5.123.96.171 معتبـر 1398/09/25 07:12:09 اندروید موبایل

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir