دنیس


منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 20:24 :: 1400/02/25
نمایش معتبـر : 500 مرتبـه
نمایش تکراری : 28 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 528 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 2 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 2 کلیک
میـزان بـازدهـی : 10 %
شـارژ باقیمانـده : 0 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
2.147.28.74 معتبـر 1400/02/31 04:01:20 اندروید موبایل
5.215.172.146 معتبـر 1400/02/25 20:29:04 آیفون موبایل

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir