دنیس


منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 10:52 :: 1399/07/25
نمایش معتبـر : 500 مرتبـه
نمایش تکراری : 117 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 617 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 6 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 6 کلیک
میـزان بـازدهـی : 30 %
شـارژ باقیمانـده : 0 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
18.135.234.25 معتبـر 1399/12/17 11:19:29 اندروید موبایل
188.158.205.65 معتبـر 1399/11/26 22:57:21 اندروید موبایل
5.112.51.32 معتبـر 1399/08/08 15:30:22 اندروید موبایل
5.112.216.167 معتبـر 1399/08/08 07:43:55 اندروید موبایل
5.112.53.156 معتبـر 1399/08/07 08:55:21 اندروید موبایل
86.55.227.225 معتبـر 1399/07/25 21:02:58 اندروید موبایل

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir