منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 10:23 :: 1399/06/04
نمایش معتبـر : 244 مرتبـه
نمایش تکراری : 81 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 325 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 1 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 1 کلیک
میـزان بـازدهـی : 11 %
شـارژ باقیمانـده : 7756 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
5.125.130.81 معتبـر 1399/08/11 15:57:27 اندروید موبایل

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir