دنیس


منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 23:38 :: 1398/12/04
نمایش معتبـر : 500 مرتبـه
نمایش تکراری : 232 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 732 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 7 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 7 کلیک
میـزان بـازدهـی : 35 %
شـارژ باقیمانـده : 0 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
5.218.4.38 معتبـر 1399/01/18 02:29:54 اندروید موبایل
2.147.162.43 معتبـر 1399/01/01 09:21:22 اندروید موبایل
192.15.234.102 معتبـر 1398/12/28 06:18:16 اندروید موبایل
192.15.234.102 معتبـر 1398/12/28 06:18:15 اندروید موبایل
5.121.72.253 معتبـر 1398/12/25 10:36:21 اندروید موبایل
2.178.65.91 معتبـر 1398/12/08 10:26:49 ویندوز 8 کروم
5.122.235.128 معتبـر 1398/12/05 08:32:52 اندروید موبایل

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir