دنیس


منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 12:41 :: 1398/08/27
نمایش معتبـر : 3523 مرتبـه
نمایش تکراری : 1862 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 5385 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 33 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 33 کلیک
میـزان بـازدهـی : 24 %
شـارژ باقیمانـده : 3477 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
5.117.81.148 معتبـر 1400/04/17 09:57:41 اندروید موبایل
104.194.10.32 معتبـر 1399/10/23 12:55:30 اندروید موبایل
185.167.116.106 معتبـر 1399/10/17 20:35:22 اندروید موبایل
18.223.54.149 معتبـر 1399/10/11 17:03:56 اندروید موبایل
5.112.51.32 معتبـر 1399/08/08 15:28:48 اندروید موبایل
5.115.201.99 معتبـر 1399/08/07 18:28:20 اندروید موبایل
83.122.110.82 معتبـر 1399/07/14 20:50:04 اندروید موبایل
104.248.122.182 معتبـر 1399/06/27 17:49:23 آیفون موبایل
93.110.29.198 معتبـر 1399/06/17 08:44:27 اندروید موبایل
51.68.142.45 معتبـر 1399/05/14 17:41:22 ویندوز 10 کروم
91.185.131.45 معتبـر 1399/05/04 15:34:13 اندروید موبایل
5.119.47.47 معتبـر 1399/03/10 23:37:51 ویندوز 10 کروم
188.245.36.25 معتبـر 1399/02/18 04:37:36 ویندوز 7 کروم
5.235.69.209 معتبـر 1399/01/23 11:42:19 ویندوز 7 کروم
5.127.9.125 معتبـر 1399/01/18 12:17:17 ویندوز 7 کروم
83.121.239.92 معتبـر 1399/01/09 16:28:04 اندروید موبایل
86.107.55.85 معتبـر 1399/01/03 21:36:33 اندروید موبایل
86.107.55.85 معتبـر 1399/01/03 21:36:16 اندروید موبایل
86.55.228.92 معتبـر 1398/12/28 02:18:23 اندروید موبایل
107.191.40.119 معتبـر 1398/12/24 14:44:10 اندروید موبایل
2.178.65.91 معتبـر 1398/12/08 10:29:32 ویندوز 8 کروم
83.123.177.102 معتبـر 1398/11/23 18:28:40 ویندوز 7 کروم
45.63.67.148 معتبـر 1398/11/20 15:50:10 اندروید موبایل
2.179.170.242 معتبـر 1398/11/17 00:16:31 ویندوز 8 کروم
37.156.48.24 معتبـر 1398/11/14 16:59:11 اندروید موبایل
151.238.118.238 معتبـر 1398/11/14 15:15:50 اندروید موبایل
89.196.125.136 معتبـر 1398/11/05 21:25:33 اندروید موبایل
51.38.119.211 معتبـر 1398/10/27 18:54:55 ویندوز 10 کروم
5.234.60.31 معتبـر 1398/10/01 14:52:51 اندروید موبایل
85.204.88.9 معتبـر 1398/09/25 15:50:22 اندروید موبایل
87.107.143.120 معتبـر 1398/09/13 16:33:23 اندروید موبایل
37.254.80.51 معتبـر 1398/09/03 19:56:18 اندروید موبایل
5.134.132.101 معتبـر 1398/09/02 00:00:11 ایکس پی ماکستون

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir