منـو

UrlMe.ir
UrlMe.ir

گزارش سیستم آمارگیـر

اطلاع از جزئیات نمایش و کلیک ها

به نـام خـدا ...

با ثبت نام در سایت می توانید لینـک های خود را کوتـاه کرده و تبلیغـات خود را به صورت پیشرفتـه و گستـرده منتشـر کنیـد.

صفحـه نخست

ثبت نام جدیـد

ورود به درگــاه


دسترسـی سریـع ...


بیشتـر بدانیـد ...

تاریخ ثبـت : 12:41 :: 1398/08/27
نمایش معتبـر : 1027 مرتبـه
نمایش تکراری : 1296 مرتبـه
تعداد کـل نمایش : 2323 مرتبـه
کلیک دریافتی معتبـر : 12 کلیک
کلیک دریافتی تکراری : 0 کلیک
کـل کلیک دریافتـی : 12 کلیک
میـزان بـازدهـی : 30 %
شـارژ باقیمانـده : 3973 نمایش

آمار نمایش تبلیـغ در پانـزده روز اخیـر

آمار یکصـد کلیک دریافتـی اخیـر

آی پینـوعتاریخساعتسیستم عاملمرورگر
83.123.177.102 معتبـر 1398/11/23 18:28:40 ویندوز 7 کروم
45.63.67.148 معتبـر 1398/11/20 15:50:10 اندروید موبایل
2.179.170.242 معتبـر 1398/11/17 00:16:31 ویندوز 8 کروم
37.156.48.24 معتبـر 1398/11/14 16:59:11 اندروید موبایل
151.238.118.238 معتبـر 1398/11/14 15:15:50 اندروید موبایل
89.196.125.136 معتبـر 1398/11/05 21:25:33 اندروید موبایل
51.38.119.211 معتبـر 1398/10/27 18:54:55 ویندوز 10 کروم
5.234.60.31 معتبـر 1398/10/01 14:52:51 اندروید موبایل
85.204.88.9 معتبـر 1398/09/25 15:50:22 اندروید موبایل
87.107.143.120 معتبـر 1398/09/13 16:33:23 اندروید موبایل
37.254.80.51 معتبـر 1398/09/03 19:56:18 اندروید موبایل
5.134.132.101 معتبـر 1398/09/02 00:00:11 ایکس پی ماکستون

سایت UrlMe.ir ؛ پلتفـرم رایگـان و تخصصی ارائـه دهنده لینـک کوتـاه به همـراه قابلیـت ثبـت تبلیغـات گستـرده در ایـران

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

UrlMe.ir